Thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT - Technical Barriers to Trade). Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2016 trong thời gian 03 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016) tại Khách sạn Sen Việt (Số 33 Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Tới tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Lê Bích Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố và các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam.

Bà Lê Bích Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Nội dung Hội nghị tập huấn Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2016 là tập trung chia sẽ, giới thiệu, hướng dẫn về thực thi cam kết Hiệp định TBT của WTO thông qua các chuyên đề gồm: (1)Thực thi cam kết Hiệp định TBT của WTO: Giới thiệu Cổng thông tin về TBT; giới thiệu Hiệp định TBT và SPS; Ủy ban TBT và báo cáo rà soát 03 năm lần thứ 07 của Ủy ban. (2) Việc thực thi nghĩa vụ của Việt Nam đối với Hiệp định TBT: Tổng quan tình hình cam kết và thực thi cam kết TBT của Việt Nam trong WTO và các FTAs; các điểm cần lưu ý trong cam kết TBT của Hiệp định TPP. (3) Tra cứu thông tin về TBT: Tra cứu hàng rào kỹ thuật nước ngoài; tra cứu hàng rào kỹ thuật trong nước. 
Bên cạnh nội dung của Hội nghị tập huấn, các học viên còn được tham gia thực hành theo từng nội dung chuyên đề và cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề thực tế, kinh nghiệm của các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam.
Đánh giá chung, nội dung Hội nghị tập huấn đã được các báo cáo viên chia sẻ, cung cấp những thông tin, kiến thức về những vấn đề cốt lỗi trong thực thi cam kết Hiệp định TBT của WTO. Đây cũng là dịp để các cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố và các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam có điều kiện chia sẻ nhưng thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn công tác thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn với nhau.
Trong thời gian tới, cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế thông qua việc tích cực cải tiến liên quan đến tổ chức và hoạt động của các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam để phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu nội dung hỏi đáp về TBT, bảo đảm thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về TBT trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết./.