Thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại(TBT - Technical Barriers to Trade), Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 09 năm 2017) tại Khách sạn Green Hotel Nha Trang (6 Hùng Vương, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa) Văn phòng TBT Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017.

Tới tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Tôn Nữ Thục Uyên, Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố và các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam.

Hội nghị tập huấn thực thi cam kết về hàng rào kỹthuật trong thương mại cho Mạng lưới TBT Việt Nam năm 2017 là tập trung chia sẻ, giới thiệu, hướng dẫn về thực thi cam kết Hiệp định TBT của WTO thông qua các chuyên đề gồm: (1)Hàng rào phi thuế và tranh chấp thương mại liên quan tới TBT. (2) Tài liệu hướng dẫn mới của Ủy ban WTO/TBT & việc thực thi Hiệp định TBT.  (3) Tra cứu thông tin về TBT: Tra cứu hàng rào kỹ thuật nước ngoài; tra cứu hàng rào kỹ thuật trong nước.

Bên cạnh nội dung của Hội nghị tập huấn, các học viên còn được tham gia thực hành theo từng nội dung chuyên đề và cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề thực tế, kinh nghiệm của các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Đánh giá chung, nội dung Hội nghị tập huấn đã được các báo cáo viên chia sẻ, cung cấp những thông tin, kiến thức về những vấn đề cốt lỗi trong thực thi cam kết Hiệp định TBT của WTO. Đây cũng là dịp để các cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một số tỉnh, thành phố và các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam có điều kiện chia sẻ nhưng thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn công tác thực thi cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn với nhau.

Trong hình ảnh có thể có: 35 người, mọi người đang cười, trong nhà

Ảnh : Các cán bộ tham gia buổi tập huấn

Trong thời gian tới, cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế thông qua việc tích cực cải tiến liên quan đến tổ chức và hoạt động của các điểm TBT địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam để phù hợp với yêu cầu về cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu nội dung hỏi đáp về TBT, bảo đảm thực thi các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về TBT trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết./.