Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) tổ chức tuyển dụng viên chức (03 viên chức) cho các vị trí việc làm như sau :

1. Phòng Thông báo hỏi đáp TBT: 02 viên chức

Viên chức 1: Chuyên viên thông báo

          Công việc cụ thể: Tiếp nhận, xử lý các thông báo (từ Việt Nam gửi WTO và ngược lại); Thu thập xử lý dữ liệu thông báo TBT phục vụ CSDL của Văn phòng; Phân tích và làm tin cảnh báo xuất khẩu; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; xử lý các vấn đề sự vụ hoặc phát sinh.

Viên chức 2: Chuyên viên Hỏi đáp

 Công việc cụ thể: Thực hiện nghiệp vụ về Hỏi đáp (trong và ngoài nước); Hỗ trợ hoạt động mạng lưới TBT; tiến hành các hoạt động đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về TBT cho Mạng lưới TBT; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; xử lý các vấn đề sự vụ hoặc phát sinh; Phối hợp xử lý công việc liên quan đến hoạt động Thông báo, hợp tác quốc tế theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.

Tiêu chuẩn:

- Trình độ chuyên môn : Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương.

- Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản ttheo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học B cấp trước ngày 10/8/2016.

- Kinh nghiệm: Đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thông báo, hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

- Ưu tiên: Có năng lực tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh, kỹ năng phối hợp hoạt động, kỹ năng làm việc nhóm…

2. Phòng Thông tin TBT

Viên chức 3: Chuyên viên Thông tin, dữ liệu

Công việc cụ thể: Cập nhật CSDL về thông báo; Cập nhật CSDL về văn bản PQKT, QCKT; Biên tập các tin tức về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, TBT/WTO, tin hội thảo, hội nghị, tin hoạt động mạng lưới; Đào tạo, hướng dẫn các hoạt động cập nhật, biên tập thông tin; Thực hiện, theo dõi các nội dung truyền thông, tuyên truyền; Theo dõi hoạt động thông tin TBT của các Điểm trong Mạng lưới TBT Việt Nam.

Tiêu chuẩn:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương.

- Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản ttheo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học B cấp trước ngày 10/8/2016.

- Kinh nghiệm: Đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TBT (Hàng rào kỹ thuật trong thương mại).

- Ưu tiên:

+ Có kỹ năng biên tập tin, bài, cập nhật các CSDL.

+ Có năng lực tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh, kỹ năng phối hợp hoạt động, kỹ năng làm việc nhóm…

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Địa chỉ nhận hồ sơ dự tuyển:

- Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại phòng Hành chính Tổng hợp, Văn phòng TBT Việt Nam

          - Địa chỉ: Tầng 2, Nhà C, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

          - Điện thoại: (024) 37913441

5. Thời hạn nộp hồ sơ: 03/11/2017-04/12/2017 (trong giờ hành chính)

(Lệ phí: theo quy định của Nhà nước).