Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp Quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2018.

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Văn phòng thông báo và hỏi đáp Quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch đối với các ứng viên. Hội đồng xin thông báo quyết định kết quả như sau: