Thực hiện nhiệm vụ duy trì hoạt động và nâng cao năng lực cho các cán bộ của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam, Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cho Mạng lưới TBT Việt Nam:

  1. Thời gian: Từ 11 – 13 tháng 9 năm 2018.
  2. Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Văn phòng TBT Việt Nam thông báo để các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam biết và có sự chuẩn bị tốt cho Hội nghị tập huấn lần này (thư mời sẽ được gửi trong thời gian tới).

Trân trọng./.