Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Thực thi các cam kết về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong khuôn khổ WTO và một số Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) năm 2018”.

Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về TBT cho Mạng lưới TBT Việt Nam, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: 03 ngày (từ ngày 11 - 13/09/2018).

2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

3. Thành phần: Lãnh đạo, cán bộ làm công tác TBT của các Điểm TBT cấp Bộ và Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Nội dung: Giới thiệu tài liệu hướng dẫn Điểm hỏi đáp TBT mới nhất của WTO; Hướng dẫn, khai thác và sử dụng hệ thống cảnh báo thông báo TBT & SPS – Eping và I-tip goods; Quan ngại thương mại của các nước Thành viên WTO với Việt Nam trong 2 phiên họp Ủy ban TBT năm 2018; Giải quyết tranh chấp và một số vụ kiện liên quan tới TBT của WTO; Giới thiệu cam kết TBT trong Hiệp định CPTPP, EVFTA; và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới.

Liên quan tới nội dung khai thác, sử dụng hệ thống Eping và I-tip goods, đề nghị đại biểu tham dự mang theo laptop để việc thực hành đạt hiệu quả.

5. Kinh phí: Chi phí đi lại, ăn, ở cho đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn do cơ quan cử cán bộ tự chi trả.

Kính đề nghị các Điểm TBT của Bộ và Địa phương cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn và gửi thông tin về Văn phòng TBT Việt Nam trước ngày 25/08/2018. Mọi chi tiết xin liên hệ anh Trần Thanh Tùng, số điện thoại 024.3791.2146; email: tranthanhtung@tbt.gov.vn.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.