Trong khuôn khổ thực hiện Đề án TBT giai đoạn 2011-2015, Văn phòng TBT Việt Nam chủ động phối hợp với Hiệp hội da giày Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề diễn ra vào ngày 3/6/2014 nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ thông tin về TBT trong và ngoài nước cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành da giày nói riêng.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các cơ quan quản lý liên quan và các doanh nghiệp da giày trên địa bàn Hà Nội, hội thảo tập trung vào những nội dung cơ bản….

Xem chi tiết nhấn vào đây
 
TBTVN