Thực hiện nội dung “duy trì hoạt động và nâng cao năng lực cho cán bộ của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm đáp ứng các nghĩa vụ thành viên WTO” của nhiệm vụ mã số 01/TBT/2014 thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn và cập nhật kiến thức năm 2014 về TBT, tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), kỹ năng biên tập, xây dựng bản tin cho các cán bộ thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam.

1.     Thời gian: từ 8h ngày 31/7/2014 đến hết ngày 03/8/2014.

2.     Địa điểm: Phòng họp T1 - Khách sạn Grand Hạ Long - Đường Hạ Long, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

3.     Nội dung Hội nghị:

            - Chuyên đề 1: Phổ biến kiến thức nghiệp vụ, bao gồm: các thông tin được cập nhật từ Ủy ban TBT, thông tin liên quan đến hoạt động TCĐLCL và tình hình thực hiện nghĩa vụ về TBT của Việt Nam.

            - Chuyên đề 2: Trau dồi kỹ năng thực hành ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) các nội dung mới được cập nhật liên quan đến TBT bằng tiếng Anh.

            - Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng bản tin, viết tin/bài phục vụ cho hoạt động duy trì trang tin của các Điểm TBT trong Mạng lưới.

4.     Thành phần: Cán bộ phụ trách, chuyên viên của các Điểm TBT cấp Bộ và Địa phương.

5.  Kinh phí: Chi phí đi lại, ăn, ở cho đại biểu tham dự Hội nghị do các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam tự chi trả.

Kính đề nghị các Điểm TBT của Bộ và Địa phương cử đại biểu tham dự, đăng ký tham luận theo mẫu kèm, gửi trước ngày 25/7/2014 theo địa chỉ: Văn phòng TBT Việt Nam - Điện thoại: 043.7913.441 - Email: tbtvn@tbtvn.org và cc: vananhst@gmail.com

Xem chi tiết công văn xin mời nhấn vào đây.