Nhằm mục đích duy trì hoạt động và nâng cao năng lực cho cán bộ của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam để đáp ứng các nghĩa vụ thành viên WTO trong khuôn khổ Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

 

Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn và cập nhật kiến thức năm 2014 về TBT, tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), kỹ năng biên tập, xây dựng bản tin” cho các cán bộ thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

Ảnh. Các cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn

Hội nghị diễn ra từ ngày 31/7/2014 đến hết ngày 03/8/2014, thu hút sự tham dự đông đảo của Lãnh đạo và chuyên viên của các Điểm TBT cấp Bộ và địa phương. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng TBT Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và tham dự của các đại biểu, phổ biến kết luận của WTO sau phiên rà soát chính sách thương mại của Việt Nam đánh giá đối với lĩnh vực TBT đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi từ các Điểm TBT đối với các hoạt động liên quan đến nội dung Đề án TBT nói chung, cũng như các hoạt động nghiệp vụ về Thông báo và Hỏi đáp nói riêng.

 

Ảnh. Bà Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách – Văn phòng TBT Việt Nam trao đổi, thảo luận với các học viên tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn tập trung 3 mảng chuyên đề chính, bao gồm: kỹ năng xây dựng bản tin, viết tin/bài phục vụ cho hoạt động duy trì trang tin của các Điểm TBT trong Mạng lưới; thông tin liên quan đến hoạt động TCĐLCL, thông tin được cập nhật từ Ủy ban TBT và tình hình thực hiện nghĩa vụ về TBT của Việt Nam; và các kỹ năng thực hành bằng tiếng Anh đối với các nội dung mới nhất được cập nhật trong các cuộc họp Ủy ban TBT.

 

Ảnh. Nội dung học tiếng Anh của Hội nghị tập huấn

Cũng tại Hội nghị này, với nhiệm vụ đầu mối trong lĩnh vực TBT, Văn phòng TBT Việt Nam đã có trao đổi chuyên sâu với cán bộ công tác tại các Điểm TBT về mô hình cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, từ đó xem xét đề xuất định hướng phát triển cho Mạng lưới trong những năm tiếp theo.

Nguồn: TBT Việt Nam