Thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường hoạt động Ban liên ngành về TBT và Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu về TBT trong hội nhập kinh tế quốc tế” thuộc Dự án 5 của Đề án TBT giai đoạn 2011-2015

 
 
Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức “Hội nghị tập huấn và bàn về  Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm  triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam là Thành viên” cho các cán bộ thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với mục tiêu trao đổi và thống nhất giải pháp với các Bộ/Địa phương thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam về định hướng hoạt động TBT trong thời gian tới.

Văn phòng TBT Việt Nam kính mời các đơn vị có liên quan tham dự để tiếp nhận thông tin, thảo luận và thống nhất các ý kiến trước khi tổng kết hoạt động TBT và báo cáo đề xuất với Chính phủ vào cuối năm 2015.

1.     Thời gian: từ ngày 27-30/7/2015 (8h00-8h30 ngày 27/07/2015 bắt đầu đăng ký đại biểu)

2.   Địa điểm: Khách sạn Trường Sơn Tùng - Lô B2.2/ 9+10+11+12

Khu dân cư An Cư 2 Mở rộng - Phường Phước Mỹ - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng.

3.   Nội dung Hội nghị:

          - Chuyên đề 1: Giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực Mạng lưới TBT Việt Nam. 

          - Chuyên đề 2: Phổ biến kiến thức nghiệp vụ, bao gồm: các thông tin được cập nhật từ Ủy ban TBT, thông tin liên quan đến hoạt động TCĐLCL và tình hình thực hiện nghĩa vụ về TBT của Việt Nam năm 2015.

          - Chuyên đề 3: Trau dồi kỹ năng thực hành ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) các nội dung mới được cập nhật liên quan đến TBT bằng tiếng Anh.

          4. Thành phần: Cán bộ phụ trách, chuyên viên của các Điểm TBT cấp Bộ và Địa phương.

          Xem chi tiết nội dung công văn nhấn vào đây.