Ngày 06/06/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm bà Tôn Nữ Thục Uyên - Trưởng phòng Thông báo Hỏi đáp giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho bà Tôn Nữ Thục Uyên.  Tổng cục trưởng tin tưởng trên cương vị mới, bà Tôn Nữ Thục Uyên sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tạo sự đoàn kết trong tập thể, đồng thời phối hợp tốt với các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc Tổng cục để hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam ngày càng phát triển. Ông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng Văn phòng TBT Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để bà Uyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

           Bà Tôn Nữ Thục Uyên phát biểu tại buổi lễ trao quyết đinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Tôn Nữ Thục Uyên hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện; cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ của Văn phòng TBT Việt Nam nâng cao hoạt động, phấn đấu ngày càng phát triển hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.                                                                              

Trần Thanh Tùng - Phòng Thông tin.