Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Xem: 
      Mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Các văn bản về TBT Các văn bản về TBT  Gồm tổng hợp các quyết định thành lập và các quyết định về Văn phòng TBT Việt Nam  13 16 tháng trước
Công khai ngân sách Công khai ngân sách  Thực hiện công khai ngân sách theo CV 1982/TĐC-KHTC  11 2 năm trước
Đại hội Đảng IV Đại hội Đảng IV  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng IX Đại hội Đảng IX  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng V Đại hội Đảng V  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng VI Đại hội Đảng VI  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng VII Đại hội Đảng VII  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng VIII Đại hội Đảng VIII  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng X Đại hội Đảng X  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Đại hội Đảng XI Đại hội Đảng XI  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  1 3 năm trước
GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU  Giới thiệu về Văn phòng TBT Việt Nam  5 17 tháng trước
ISO - Quy trình quản lý ISO - Quy trình quản lý  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  1 3 năm trước
ISO - Quy trình tác nghiệp ISO - Quy trình tác nghiệp  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  1 3 năm trước
ISO - Tài liệu khác ISO - Tài liệu khác  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Ngoại giao KT - tài liệu tham khảo Ngoại giao KT - tài liệu tham khảo  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước
Quảng cáo Quảng cáo  Chia sẻ hình ảnh với đội bằng cách thêm tài liệu vào thư viện hình này.  4 4 năm trước
Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt  nằm trong Công khai ngân sách  5 2 năm trước
Reports Reports  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  2 4 năm trước
Tài sản Site Tài sản Site  Dùng thư viện này để cất giữ các tệp được bao gồm trên các trang trong site này, chẳng hạn như hình ảnh trên trang wiki.  38 7 tuần trước
Tạo Link liên kết Tạo Link liên kết    66 2 tháng trước
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm  Nằm trong Công khai ngân sách  5 2 năm trước
Tổng hợp tình hình báo cáo Tổng hợp tình hình báo cáo  nằm trong Công khai ngân sách  1 2 năm trước
Thư viện Kiểu Thư viện Kiểu  Dùng thư viện kiểu để cất giữ các biểu định kiểu, chẳng hạn như tệp CSS hoặc XSL. Các biểu định kiểu trong bộ sưu tập này có thể được site này hoặc bất cứ site con nào của nó dùng.  0 4 năm trước
Trang của Site Trang của Site  Dùng thư viện này để tạo và cất giữ trang trên site này.  6 4 năm trước
Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  1 3 năm trước
Videos Videos  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  1 4 năm trước

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM Địa Chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441 Email: tbtvn@tcvn.gov.vn * Website: tbt.gov.vn
Giấy phép số: 2921/QĐ-BKHCN do Bộ KH & CN cấp ngày 26 tháng 10 năm 2017 Bản quyền thuộc Cổng thông tin điện tử Văn phòng TBT Việt Nam.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Văn phòng TBT Việt Nam' hoặc 'tbt.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.