Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tên

bannerKyniem

Xem trước

Hình ảnh

Tiêu đề

 

Loại Tệp

jpg

Kích cỡ Hình ảnh

844 x 111

Ngày Chụp Ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Đã công bố

Không
Đã tạo vào thời điểm 22/07/2016 9:49 SA bởi Trương mục Hệ thống
Được sửa lúc 22/07/2016 9:49 SA bởi Trương mục Hệ thống

TBT VIETNAM OFFICE, Address: 8 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hanoi – Vietnam.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441 - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn *tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org
The Portal has been developed with the assistance of CMCSoftware, funded by the European Union