Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
TBT Portal > Thư viện ảnh > Bộ Ngoại giao họp báo đảm bảo an toàn cho người, tài sản

TBT VIETNAM OFFICE, Address: 8 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hanoi – Vietnam.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441 - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn *tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org
The Portal has been developed with the assistance of CMCSoftware, funded by the European Union