Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Xem: 
      Mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU  Giới thiệu về Văn phòng TBT Việt Nam  1 14 tháng trước
ISO - Quy trình quản lý ISO - Quy trình quản lý  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 2 năm trước
ISO - Quy trình tác nghiệp ISO - Quy trình tác nghiệp  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 2 năm trước
ISO - Tài liệu khác ISO - Tài liệu khác  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 2 năm trước
Quảng cáo Quảng cáo  Chia sẻ hình ảnh với đội bằng cách thêm tài liệu vào thư viện hình này.  1 3 năm trước
Reports Reports  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  2 3 năm trước
Tài nguyên Trang Tài nguyên Trang  Dùng thư viện này để lưu trữ các tệp được bao gồm trên các trang trong site này, chẳng hạn như hình ảnh trên trang wiki.  0 3 năm trước
Trang của Site Trang của Site  Dùng thư viện này để tạo và lưu trữ trang trên site này.  6 3 năm trước
Văn bản pháp luật Văn bản pháp luật  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 2 năm trước
Videos Videos  Chia sẻ tài liệu với đội bằng cách thêm nó vào thư viện tài liệu này.  0 3 năm trước

  Thư viện Ảnh

Ảnh Ảnh  Chia sẻ hình ảnh với đội bằng cách thêm tài liệu vào thư viện hình này.  31 3 năm trước
Thư viện ảnh Thư viện ảnh  Chia sẻ hình ảnh với đội bằng cách thêm tài liệu vào thư viện hình này.  1 3 năm trước

  Danh sách

CMCLinks CMCLinks    12 2 năm trước
Chủ đề Chủ đề    3 3 năm trước
Chú thích Chú thích  Danh sách chú thích sẽ lưu các chú thích đã được thực hiện trên bài đăng.  0 2 năm trước
Chuyên mục Chuyên mục  Sử dụng danh sách Thể loại để xác định các thể loại có sẵn cho bài đăng.  7 3 năm trước
Đơn vị Đơn vị    0 3 năm trước
Issues Issues    0 2 năm trước
Khảo sát Khảo sát    0 3 năm trước
Khởi chạy nhanh Khởi chạy nhanh    97 3 năm trước
Khu vực Khu vực    0 3 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Nối kết để nối kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  1 3 năm trước
List Quản lý thông tin tài sản List Quản lý thông tin tài sản    0 3 năm trước
Sự kiện Sự kiện    5 3 năm trước
Tasks Tasks  Task list for workflow.  0 3 năm trước
Tin bài Tin bài  Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.  6 2 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách này để theo dõi các sự kiện sắp tới, các bản cập nhật trạng thái hoặc tin tức khác của đội.  4 2 năm trước
Thực đơn dưới Thực đơn dưới    3 3 năm trước
Thực đơn trên Thực đơn trên    17 3 năm trước
Truy cập Truy cập    0 3 năm trước
Ý kiến phản hồi Ý kiến phản hồi    1 2 năm trước

  Bảng Thảo luận

Diễn đàn Diễn đàn  Dùng danh sách Thảo luận Đội để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 2 năm trước
Diễn đàn Diễn đàn  Dùng danh sách Thảo luận Đội để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 2 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Site và Không gian làm việc

Không có site con.

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi site này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0  

TBT VIETNAM OFFICE, Address: 8 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hanoi – Vietnam.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441 - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn *tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org
The Portal has been developed with the assistance of CMCSoftware, funded by the European Union