Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
tenNguoiGui
  
donVi
  
noiDung
  
  
  
  
  
diendv
vanludien34hm@gmai.com
cty ekgis
8/8/2016
Certify, giấy này chứng minh xe còn tốt, không gây ảnh hưởng xấu cho môi trường. Đề nghị Văn phòng TBT VN giúp đỡ cho chúng tôi hiểu biết thêm thông tin về giấy chứng nhận này, và xin cho biết thêm cơ quan nào có thẩm quyền cũng như thủ tục để được cấp giấy này như thế nào
Yes
1
No
  
8/8/2016
test cau tra loi gop y du thao
1
No
1
No
  
hungdm
hungdm@gmail.com
ctyekgis
8/10/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ. ???????????
Yes
1
No
  
8/8/2016
xxx
4
No
No
  
jo jen
vanludien34@gmail.com
8/8/2016
test gui gop y du thao
No
1
No
  
mdbdlidj
sample@email.tst
12/24/2018
1
No
48
No
  
pmfsulyq
sample@email.tst
12/24/2018
1
No
46
No
  
lixovyhd
sample@email.tst
12/24/2018
1
No
48
No
  
nimoxdrl
sample@email.tst
12/24/2018
1
No
48
No
  
cjehlmme
sample@email.tst
12/24/2018
1
No
46
No

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441 - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn *tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org
Giấy phép số: 106/GP-BC do Bộ VH-TT cấp ngày 20 tháng 03 năm 2007