Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​

Tra cứu Thông báo, Tiêu Chuẩn VN, Công văn NOTIFICATION
Promulgated from:
Select a date from the calendar.
to:
Select a date from the calendar.
+ More criteria
Document number:
Title:
Country:
Notification field:
Products:
Classification:

FILTER RESULTS


ONLINE HELP

SUBSCRIBE FOR NEW NOTIFICATION EMAILS

Promulgation:10/11/2015

Symbol:G/TBT/N/VNM/78

Final date for comments:31/08/2016

Promulgation:30/10/2015

Symbol:G/TBT/N/VNM/77

Final date for comments:

Promulgation:16/09/2015

Symbol:G/TBT/N/VNM/76

Final date for comments:

Promulgation:26/08/2015

Symbol:G/TBT/N/USA/903/Add.1/Corr.1

Final date for comments:

Promulgation:26/08/2015

Symbol:G/TBT/N/BRA/644

Final date for comments:

Promulgation:26/08/2015

Symbol:G/TBT/N/CAN/98/Rev.2/Corr.1

Final date for comments:

Promulgation:25/08/2015

Symbol:G/TBT/N/USA/1028

Final date for comments:

LATEST NOTIFICATION

Sửa đổi dự thảo đối với Quy định về dược ...

Dự thảo Quyết định của Bộ Môi trường về khí ...

Đề xuất cho các điều kiện liên quan đến việc ...

Phụ lục trên Công báo của Uganda Vol.C số 74 ...

Phụ lục trên Công báo của Uganda Vol.C số 74 ...

MOST VIEWED NOTIFICATION

Sữa và các sản phẩm sữa được xử lý

Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất, dược ...

Cá khô và cá khô ướp muối

Vitamin và khoáng chất được phép sử dụng trong thực ...

Sửa đổi dự thảo đối với Quy định về dược ...

MOST DOWNLOADED NOTIFICATION

Sữa và các sản phẩm sữa được xử lý

Các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất, dược ...

Xe tải và xe kéo

Khí thải xe cơ giới

Tiết kiệm năng lượng

​​

TBT VIETNAM OFFICE, Address: 8 Hoang Quoc Viet - Cau Giay - Hanoi – Vietnam.
Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441 - Email: tbtvn@tcvn.gov.vn *tbtvn@tbtvn.org * Website: www.tbtvn.org
The Portal has been developed with the assistance of CMCSoftware, funded by the European Union