Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT năm 2019

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jan 15, 2020 | 10:00 - View count: 1697

Ngày 15/1/2020, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2019. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện các cơ quan có liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, bà Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam đã có báo cáo đánh giá hoạt động năm 2019 ngắn gọn như sau: Về hoạt động chuyên môn, Văn phòng TBT rất tích cực trong các hoạt động liên quan tới Đàm phán và Họp Ủy ban TBT. Cụ thể trong Họp Ủy ban, Văn phòng TBT đã xử lý quan ngại thương mại liên quan tới Nghị định 116/2017/NĐ-CP, Thông tư 03/2018/TT-BGTVT, Thông tư 25/2019/TT-BGTVT, Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu bia và Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV về việc cấm chất glyphosate. Đối với hoạt động đàm phán, Văn phòng TBT tham dự phiên họp lần thứ 1 của Ủy ban TBT CPTPP với vai trò đầu mối của Việt Nam; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với Việt Nam, phổ biến thông tin cam kết của Hiệp định EVFTA cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội cà phê và ca cao; Xây dựng phương án và tham gia đàm phán Phiên 7 và 8 Chương TBT của Hiệp định FTA Việt Nam – Israel; Tham dự họp bàn triển khai các cam kết của Chương TBT trong Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc và đóng góp ý kiến về chủ trương đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam – Anh và FTA Việt Nam – Khối MECOSUR…

Về hoạt động quản lý, điều phối và nhân sự, Lãnh đạo Văn phòng TBT đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát. Bên cạnh đó, các chuyên viên làm việc rất có trách nhiệm, thể hiện qua các đợt kiểm tra liên quan đến công tác tài chính, công tác tổ chức cán bộ và công tác Đảng.

Trong năm 2019, Văn phòng TBT Việt Nam được Bộ Khoa học Công nghệ giao xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành “Đề án về tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật và biện pháp phòng vệ thương mại nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp trong nước”, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục TCĐLCL. Đến nay, Văn phòng TBT đã trình Bộ Khoa học Công nghệ dự thảo, đảm bảo đúng tiến độ và chương trình xây dựng văn bản của Tổng cục năm 2019.

Để có định hướng hoạt động trong năm 2020, thay mặt Văn phòng TBT Việt Nam, bà Ngọc đề xuất tập trung vào một số vấn đề, bao gồm:

  1. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thông báo, hỏi đáp, xử lý ý kiến góp ý, quan ngại thương mại về TBT và tham dự các cuộc họp của Ủy ban TBT/WTO.
  3. Tiếp tục triển khai công tác đầu mối đàm phán, thực thi cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do khu vực theo Quyết định số 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  4. Triển khai các công việc liên quan nhiệm vụ “Đề án tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật đến năm 2025 cho sản phẩm hàng hóa công nghiệp” sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng.
  6. Những giải pháp, kiến nghị

Văn phòng TBT Việt Nam cho rằng việc triển khai các cam kết trong các FTA thế hệ mới sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, thương mại trong nước. Do vậy, cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Tổng cục, các đơn vị của Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ có liên quan, cần xây dựng phương án cụ thể thiết thực để triển khai đối với từng nhiệm vụ.

Ngoài ra, căn cứ theo Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Văn phòng TBT Việt Nam kiến nghị được đảm bảo kinh phí, nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất để hỗ trợ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng đại diện các đơn vị

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho rằng giai đoạn 5 năm tới cần có sự đánh giá tổng thể về vị trí và vai trò của hoạt động TBT khi quá trình hội nhập, tự do thương mại ngày càng sâu rộng, đồng thời xác định nội dung, nhiệm vụ TBT rõ ràng hơn để có các cơ chế cho hoạt động này được tốt hơn. Bên cạnh đó, Tổng cục ủng hộ công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như sẽ cố gắng đảm bảo các điều kiện liên quan tài chính để các hoạt động của Tổng cục nói chung và TBT nói riêng được triển khai thuận lợi./.

(Nguồn: TBTVN)

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/01/hoi-nghi-tong-ket-danh-gia-hoat-dong-cua-van-phong-tbt-nam-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]