By Trần Thanh Tùng | 15 September, 2021 | 0 Comment |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/09/Cảnh-báo-đối-với-dự-thảo-quy-định-của-Đài-Loan-về-ghi-nhãn-mật-ong-và-siro.pdf

Read More

By Trần Thanh Tùng | 7 May, 2021 | 0 Comment |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/05/Cảnh-báo-về-Thông-tư-hướng-dẫn-thực-thi-QCKT-đối-với-gạch-men-của-Philippines.pdf

Read More

By Trần Thanh Tùng | 20 March, 2021 | 0 Comment |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/Cảnh-báo-đối-với-quy-định-mới-của-Philippines-đối-với-sản-phẩm-thép.pdf

Read More

By Trần Thanh Tùng | 15 March, 2021 | 0 Comment |

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/03/Cảnh-báo-đối-với-dự-thảo-của-Đài-Loan-về-điện-gia-dụng-sử-dụng-pin-thứ-cấp.pdf

Read More

By Trần Thanh Tùng | 11 March, 2021 | 0 Comment |

  Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link: http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/03/Cảnh-báo-BPKT-của-Đan-Mạch.pdf

Read More

Ấn phẩm về TBT
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,583
  • 0
Họp TBT các Bộ
Vượt qua rào cản kỹ thuật
Giới thiệu về hệ thống EPing