Vương Quốc Anh

Post by: admin - : Wednesday, Mar 13, 2024 | 10:01 - View count: 982

  1. Quy định về An toàn Sản phẩm và Đo lường (Sửa đổi và Điều khoản chuyển tiếp) năm 2022
  2. Quy định về bảo mật sản phẩm và cơ sở hạ tầng viễn thông (Yêu cầu bảo mật đối với các sản phẩm kết nối có liên quan) năm 2023
  3. Quy định về Bảo vệ Môi trường (Sản phẩm nhựa dùng một lần) (Scotland) 2021
  4. Quy định về bảo vệ môi trường (Tấm nhựa, v.v. và thùng chứa Polystyrene, v.v.) (Anh) 2023
  5. Quy định về chất lượng không khí (Tiêu chuẩn nhiên liệu rắn trong nước) (Anh) năm 2020
  6. Quy định về Đồ chơi và Sản phẩm làm đẹp (Hạn chế Các Chất hóa học) năm 2022
  7. Quy định về phân loại, nhãn hiệu và đóng gói các chất và hỗn hợp (CLP) của Liên minh Châu Âu
  8. Quy định về xe điện (Điểm sạc thông minh) năm 2021