Malaysia

Post by: admin - : Monday, Feb 13, 2023 | 9:38 - View count: 1718

  1. Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng Malaysia năm 1999
  2. Đạo luật tiêu chuẩn của Malaysia năm 1996
  3. Quy định về Giấy chứng nhận phù hợp và Dấu phù hợp Tiêu chuẩn về an toàn của Malaysia
  4. Quy định về kiểm soát dược phẩm và mỹ phẩm của Malaysia năm 1984
  5. Quy định về Thực phẩm của Malaysia năm 1985
  6. IMT Nâng cao ( Nâng cấp dài hạn ) – Người dùng thiết bị
  7. IMT-2020 (Thế hệ thứ năm) – Người dùng thiết bị
  8. Thông số kỹ thuật cho đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT) (Điều sửa đổi thứ hai)
  9. Thông số kỹ thuật của dịch vụ truyền hình trả tiền bằng đầu thu vệ tinh phát sóng thông qua thiết bị giải mã (Set top box – STB)
  10. Truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT) – Ăng ten hoạt động trong nhà