Cam kết TBT/FTAs

Post by: Trần Thanh Tùng - : Wednesday, Mar 31, 2021 | 10:15 - View count: 2636

Trong đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương, lời văn của Hiệp định WTO TBT là nền tảng cơ bản để các nước đàm phán xây dựng cam kết liên quan TBT. Tuy nhiên không phải hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương nào mà Việt Nam tham gia cũng cấu trúc một chương riêng cam kết về TBT. Thường các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương thế hệ cũ không có Chương riêng về TBT, tuy nhiên hầu hết các hiệp định được đàm phán trong 10 năm trở lại đây và các hiệp định được coi là thế hệ mới gần đây đều có một Chương TBT riêng.

Xét về cấu trúc, cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia chia làm 3 nhóm:

 • Nhóm 1: Không có Chương TBT riêng biệt bao gồm Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện Asean – Hàn Quốc, Hiệp định thương mại hàng hoá Asean – Ấn Độ,
 • Nhóm 2: Có một Chương TBT riêng biệt bao gồm Hiệp định Thương mại hàng hoá Asean (Hiệp định ATIGA), Hiệp định thương mại tự do Asean- Trung Quốc, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản, Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu.
 • Nhóm 3: Hiệp định có Chương TBT tích hợp gồm Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Các Hiệp định không có chương TBT nhìn chung chỉ khẳng định quyền và nghĩa vụ theo Hiệp định WTO TBT, thống nhất cùng trao đổi thông tin liên quan tới TBT nhằm tăng cường hợp tác và tạo thuận lợi thương mại.

Các Hiệp định có một Chương TBT riêng thường cấu trúc các điều khoản của Chương tương đối thống nhất và lấy lời văn của Hiệp định WTO TBT làm cơ sở với các mức độ cam kết khác nhau.

Toàn văn các Chương TBT trong các Hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia:

 1. Hiệp định Thương mại hàng hoá Asean (Hiệp định ATIGA) – Chương 7 [pdf ]
 2. Hiệp định thương mại tự do Asean- Trung Quốc – Chương 1: [pdf]
 3. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản – Chương 5: [pdf]
 4. Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân – Chương 6: [pdf]
 5. Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hongkong – Chương 6: [pdf]
 6. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản – Chương 6: [pdf]
 7. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê – Chương 7: [pdf]
 8. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc – Chương 6: [pdf]
 9. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu – Chương 6: [doc]
 10. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Chương 8: [pdf]
 11. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) – Chương 5: [pdf]
 12. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP – Chương 6: [pdf]
 13. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len: Tích hợp các cam kết của Chương TBT trong Hiệp định EVFTA và không sửa đổi, bổ sung.