Nhật Bản

Post by: admin - : Monday, Feb 13, 2023 | 9:38 - View count: 2762

  1. Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng của Nhật Bản
  2. Đạo luật An toàn Vật liệu và Thiết bị Điện của Nhật Bản
  3. Đạo luật của Nhật Bản chống lại các khoản phí không chính đáng và các tuyên bố gây hiểu lầm
  4. Đạo luật của Nhật Bản về đánh giá các chất hóa học và quy định về việc sản xuất chúng
  5. Đạo luật của Nhật Bản về kiểm soát các sản phẩm gia dụng có chứa các chất có hại
  6. Đạo luật ghi nhãn chất lượng hàng gia dụng của Nhật Bản
  7. Đạo luật ghi nhãn thực phẩm của Nhật Bản
  8. Đạo luật về Tiêu chuẩn Nông nghiệp Nhật Bản
  9. Luật về đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của các sản phẩm bao gồm dược phẩm và thiết bị y tế Nhật Bản
  10. Quy định của Nhật Bản về việc Thực thi Đạo luật Ghi nhãn Chất lượng Hàng gia dụng