Canada

Post by: admin - : Tuesday, Dec 20, 2022 | 9:13 - View count: 2498

1. Regulations Amending the Food and Drug Regulations and the Medical Devices Regulations

2. Marketing Authorization for Vitamin D in Milk

3.Regulations Amending the On-Road Vehicle and Engine Emission Regulations

4. REGULATIONS AMENDING THE MOTOR VEHICLE

5. REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (BLOOD)

6. REGULATIONS AMENDING THE 2-BUTOXYETHANOL REGULATIONS AMENDMENTS

7. REGULATIONS AMENDING THE ENERGY EFFICIENCY REGULATIONS AMENDMENTS

8. Regulations Amending the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001

9. REGULATIONS AMENDING THE TOBACCO PRODUCTS INFORMATION REGULATIONS

10. REGULATIONS AMENDING THE RENEWABLE FUELS REGULATIONS

11. Regulations Amending the Transportation of Dangerous Goods Regulations

12. REGULATIONS AMENDING CERTAIN REGULATIONS CONCERNING PRESCRIPTION DRUGS

13. REGULATIONS AMENDING THE PEST CONTROL PRODUCTS REGULATIONS

14. REGULATIONS AMENDING THE RADIATION EMITTING DEVICES REGULATIONS (TANNING EQUIPMENT)

15. REGULATIONS AMENDING THE FOOD AND DRUG REGULATIONS (HALAL FOOD)

16. Regulations Amending the Prohibition of Certain Toxic Substances Regulations, 2012

17. CORED WINDOW COVERINGS REGULATIONS

18. REGULATIONS AMENDING THE FERTILIZERS REGULATIONS AMENDMENT

19. Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulations

20. Các thiết bị trên khoang (OBU) của Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) ở Băng tần 5895 – 5925 MHz

21. Giới hạn nồng độ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi đối với một số sản phẩm nhất định

22. Hệ thống di động hoạt động ở băng tần 824-849 MHz và 869-894 MHz

23. Hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số (DTS), Hệ thống nhảy tần số (FHS) và các thiết bị Mạng cục bộ được miễn giấy phép (LE-LAN)

24. Quy định cấm sản xuất và nhập khẩu kẹp cân mâm bánh xe có chứa chì

25. Thiết bị băng thông rộng đa dụng hoạt động ở băng tần 3450-3900 MHz

26. Thiết bị băng thông rộng đa dụng hoạt động ở băng tần 3900-3980 MHz

27. Thiết bị Dịch vụ Vô tuyến Băng thông rộng (BRS) hoạt động ở Băng tần 2500–2690 MHz