Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Đồng Tháp

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Sunday, Mar 15, 2020 | 14:00 - View count: 1167

Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2020, tháng 3/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức đợt kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 06 cơ sở.  Trong đó, một số kết quả đạt được như sau:

Về hoạt động tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử; Dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động TCVN ISO 9001, Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Chi cục TĐC Đồng Tháp phối hợp với đơn vị chức năng

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Chi cục đã cập nhật Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, trên trang thông tin điện tử của Chi cục TĐC Đồng Tháp.

Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng, Chi cục TCĐLCL thực hiện Kế hoạch số 4090/KH-TĐC ngày 16/12/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 06 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn). Kết quả: Các cơ sở được kiểm tra đều đạt các yêu cầu về đo lường và nhãn hàng hóa, không có cơ sở vi phạm.

Chi cục TĐC Đồng Tháp kiểm tra tại cơ sở kinh doanh xăng dầu

Về kiểm định phương tiện đo Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã tiến hành kiểm định 2.378 phương tiện đo.

Về hoạt động phối hợp, Chi cục tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, thực hiện thanh tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; bên cạnh đó tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính quý I năm 2020 do Sở Nội vụ chủ trì.

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục truyền hình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Đo lường trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Thông qua cuộc kiểm tra, Đoàn đã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, ý thức của các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Qua đó góp phần chống gian lận về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của người tiêu dùng, người kinh doanh chân chính./.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/03/day-manh-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-tai-dong-thap/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]