Phiên Họp Uỷ ban TBT của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 2

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jul 8, 2020 | 11:30 - View count: 1535

Ngày 07 – 08/7/2020 các nước thành viên CPTPP, do Mexico làm chủ tịch đã nhóm họp Uỷ ban TBT lần thứ hai qua hình thức trực tuyến. Tại phiên họp các nước đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác và triển khai hiệu quả Chương TBT của Hiệp định này.

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Cụ thể, các nước đã cùng nhau tổng kết những nội dung của phiên họp Uỷ ban TBT lần thứ nhất. Uỷ ban đã thảo luận về đề xuất của Canada liên quan tới đánh giá sự phù hợp và minh bạch hoá và nghe Canada trình bày về các đề xuất của mình liên quan tới mẫu trao đổi thông tin và tổ chức các cuộc hội thảo chung về những lĩnh vực cụ thể mà các nước Thành viên CPTPP quan tâm.

Về minh bạch hoá, các nước thành viên đều đánh giá cao tầm quan trọng và vai trò của Cơ quan thông báo và hỏi đáp về TBT quốc gia, đồng thời đề xuất tổ chức các phiên họp không chính thức giữa các cơ quan này nhằm thúc đẩy việc điều phối về minh bạch hoá trong phạm vi cam kết của Chương TBT CPTPP.

Phiên họp Ủy ban TBT

Trong 2 ngày làm việc, Mexico cũng đã trình bày giới thiệu ngắn gọn về luật hạ tầng chất lượng quốc gia của mình, Uỷ ban TBT cũng đã cùng nhau thảo luận về những đề xuất của Canada liên quan tới việc tăng cường minh bạch hoá trong tình huống khẩn cấp như COVID19 hiện nay hay “Vai trò của Uỷ ban TBT CPTPP hậu COVID19”. Uỷ ban nhấn mạnh về việc chủ đề này đã được thảo luận ở nhiều diễn đàn khác nhau hư WTO, APEC… Bên cạnh đó, trong bối cảnh của đại dịch COVID19, Uỷ ban nhất mạnh nhu cầu tăng cao về thiết bị y tế và dược phẩm và cho rằng cần phải tiếp tục đảm bảo tạo thuận lợi thương mại cho những hàng hoá này, trong khi đó vẫn phải duy trì tính an toàn và tiêu chuẩn chất lượng cao. Do vậy, Uỷ ban nhất trí sẽ xem xét tích cực khả năng có những hợp tác quản lý liên quan tới hai lĩnh vực sản phẩm hàng hoá nêu trên nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm rào cản kỹ thuật không cần thiết cho thương mại.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/07/phien-hop-uy-ban-tbt-cua-hiep-dinh-doi-tac-toan-dien-va-tien-bo-xuyen-thai-binh-duong-cptpp-lan-thu-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]