Poly Aluminium Chloride (PAC)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Oct 19, 2020 | 10:20 - View count: 1482

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC).

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với Poly Aluminium Chloride (PAC) dạng lỏng và dạng bột được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trong hoạt động xử lý nước cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Poly Aluminium Chloride trong hoạt động xử lý nước cấp trên lãnh thổ Việt Nam.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 05/12/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5972_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/179

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/10/poly-aluminium-chloride-pac/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]