Sơn

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Oct 15, 2020 | 10:15 - View count: 1336

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các quy định về quản lý đối với hàm lượng chì trong các sản phẩm sơn.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sơn trước khi đưa ra thị trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức các nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 05/12/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5970_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/177

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/10/son/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]