Dược phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Nov 25, 2020 | 10:30 - View count: 1422

Ngày 20/10/2020 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc cập nhật Phụ lục I của Nghị quyết – RDC số 405 ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Brazill. Trước đó, ngày 22/7/2020, Phụ lục I của Nghị quyết – RDC số 405, ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã được thông báo cho các nước Thành viên WTO với mã thông báo G/TBT/N/BRA/1061.  Nghị quyết được đưa ra nhằm thiết lập các biện pháp kiểm soát đối với các loại thuốc có chứa những chất được nêu trong Phụ lục I của nghị quyết này do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi đại dịch Covid 19.

Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/07/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5956497/RDC_405_2020_.pdf/5ea72f28-c9dd-47c2-b7da-1b1ed2f1749e

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1061/Add.1

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/11/duoc-pham-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]