Dược phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Nov 13, 2020 | 9:50 - View count: 1363

Ngày 22/10/2020 Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm của Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Đạo luật về dược phẩm. Cụ thể:

Cấm quảng cáo quá mức hiệu năng của sản phẩm so với thực tế (Điều 68 (4) của dự thảo)

Nghiêm cấm cung cấp tài liệu hoặc gợi ý về cách phá thai trên dược phẩm, tuy nhiên, được phép ngoại lệ đối với thuốc phá thai nhân tạo theo Đạo luật Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 01/12/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_6344_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/933

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/11/duoc-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]