Mỹ phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Nov 4, 2020 | 8:15 - View count: 1300

Ngày 13/11/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về ghi nhãn mỹ phẩm. Nhãn phải được dán trên bao bì, hộp đóng gói và hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm. Tiêu chuẩn này đưa ra nhằm mục đích tăng cường giám sát và quản lý việc ghi nhãn mỹ phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 12/01/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7026_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1515

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/11/my-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]