Dược phẩm và thiết bị y tế

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Dec 7, 2020 | 9:30 - View count: 1413

Ngày 14/12/2020 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về tăng cường chức năng cho Cơ quan Y tế Châu Âu trong việc chuẩn bị và quản lý khủng hoảng đối với các sản phẩm thuốc và thiết bị y tế.

Quy định này cung cấp cho Cơ quan Y tế Châu Âu các điều kiện để:

(a) chuẩn bị và quản lý tác động của các sản phẩm dược phẩm dùng cho người và thiết bị y tế trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng;

(b) theo dõi và báo cáo về tình trạng thiếu hụt các sản phẩm dược phẩm dùng cho người và các thiết bị y tế;

(c) đưa ra đề xuất về các sản phẩm dược phẩm dùng cho người với khả năng giải quyết các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng;

(d) hỗ trợ cho những chuyên gia về thiết bị y tế được chỉ định theo Quyết định thực hiện của Ủy ban (EU) 2019/1396.

 Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua vào ngày 12/12/2020 và đã có hiệu lực.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_7638_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/765

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/12/duoc-pham-va-thiet-bi-y-te/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]