Vắc xin

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Monday, Dec 28, 2020 | 16:34 - Lượt xem: 1047

Ngày 20/11/2020 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Chỉ thị số 77, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Chỉ thị này sẽ đưa ra các quy trình đăng ký vắc xin phòng chống coronavirus 2019 Covid-19.

Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6118549/IN_77_2020_.pdf/54b561e4-bfba-4f87-9fd6-c71862bf69dd

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1099