Sản phẩm tiêu dùng

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jan 22, 2021 | 9:27 - View count: 1268

Ngày 05/1/2021 Ecuador thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định kỹ thuật về chứng nhận an toàn vệ sinh đối với các sản phẩm tiêu dùng trong tình trạng khẩn cấp về y tế do viruss SARS-COV-2 gây ra.

Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ECU/21_0088_00_s.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ECU/495

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/01/san-pham-tieu-dung/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]