Thuốc trừ sâu

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Saturday, Jan 30, 2021 | 9:30 - View count: 1178

Ngày 01/02/2020 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) số 2016/128: Quy định đối với thuốc trừ sâu trên thực phẩm sử dụng trong các mục đích y tế đặc biệt để đáp ứng  yêu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mục đích của dự thảo nhằm điều chỉnh định nghĩa về “dư lượng thuốc trừ sâu” được nêu trong Quy định Ủy ban (EU) 2016/128, đảm bảo tính chắc chắn và rõ ràng về mặt pháp lý. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 2 năm 2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố chính thức trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 02/04/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_0776_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/776

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/01/thuoc-tru-sau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]