Vắc xin

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jan 20, 2021 | 9:26 - View count: 1221

Ngày 22/12/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi Nghị quyết số 444, ngày 10 tháng 12 năm 2020. Cụ thể, Brazil sẽ cho phép tạm thời việc sử dụng một số loại vắc-xin để đối phó trong tình trạng khẩn cấp về y tế do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6134216/RDC_444_2020_.pdf/f23f3e74-e0da-4672-ac53-d24ffeb24a85

Mã thông báo G/TBT/N/BRA/1110

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/01/vac-xin-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]