Hóa chất

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Feb 5, 2021 | 9:36 - View count: 1235

Ngày 11/02/2021 Bộ Công nghiệp Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi Quy định đối với hóa chất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

 Do đây là một biện pháp được ban hành trong tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua và đã có hiệu lực vào ngày 14/1/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.tisi.go.th

Mã thông báo G/TBT/N/THA/595

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/02/hoa-chat/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]