Thiết bị làm sạch không khí

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Feb 9, 2021 | 9:37 - View count: 1362

Ngày 12/02/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa đổi các yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm sạch không khí (KC 60335-2-65). Yêu cầu cũ (KC 60335-2-65) sẽ được hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-2-65. Ngoài ra, các sửa đổi chính như sau:

Bổ sung quy định về ghi dấu đối với các thiết bị làm sạch không khí bằng bức xạ UV (Điều 7)

Bổ sung yêu cầu về nồng độ ôzôn (Điều 32.101)

Bổ sung yêu cầu đối với dụng cụ đo và bức xạ phát ra (Điều 32.102)

Mục đích của dự thảo nhằm hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 13/04/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_1097_01_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/941

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/02/thiet-bi-lam-sach-khong-khi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]