Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Thuận lợi và thách thức với doanh nghiệp Việt Nam (số 1)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Mar 10, 2021 | 9:45 - View count: 1926

Năm 2020 kết thúc đã đánh dấu chặng đường 13 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, cho thấy chúng ta đã bắt đầu ở giai đoạn “trưởng thành” trong quá trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.

Bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, năm 2020 cũng được đánh dấu là năm thành công trong việc thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Đảng và Nhà nước khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8/2020 và Hiệp định đối tác toàn kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết vào tháng 11/2020. Tăng trưởng xuất khẩu với các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA và đa dạng hóa thị trường là những kết quả không thể phủ nhận từ những bước đi hiệu quả trong các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế nói trên.

Các Hiệp định FTA được đàm phán và ký kết giữa các quốc gia, khu vực đã khiến hàng rào thuế quan dần được hạ xuống, giúp thuận lợi cho thương mại song phương và đa phương, giúp dòng chảy thương mại lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, trong xu thế đó, thế giới lại chứng kiến các hàng rào phi thuế quan đang được xây dựng và áp dụng tăng gấp nhiều lần so với 10 năm trước. Điển hình, theo số liệu thống kê năm 2020 của Ủy ban TBT của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), các biện pháp TBT đã được các nước thành viên WTO xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới trong năm 2020 tăng 84% so với năm 2010. Trong đó, theo Báo cáo hướng dẫn phân tích kinh tế về hàng rào phi thuế của Tổ chức Hội nghị Liên hiệp quốc về kinh tế và phát triển (UNCTAD) công bố tháng 12/2020, tính trung bình các biện pháp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) điều chỉnh đối với khoảng 65% hàng hóa nhập khẩu trong khi biện pháp về kiểm dịch động thực vật (SPS) điều chỉnh khoảng 17% hàng hóa nhập khẩu. Điều này cho thấy những tác động mà hàng rào kỹ thuật TBT có thể tạo ra đối với thương mại quốc tế không hề nhỏ.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/cam-ket-tbt-trong-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-the-he-moi-thuan-loi-va-thach-thuc-voi-doanh-nghiep-viet-nam-so-1/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]