Sản phẩm diệt khuẩn

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Mar 26, 2021 | 11:31 - View count: 1517

Ngày 24/03/2021 Liên minh châu Âu (EU) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định của Ủy ban về việc không phê duyệt một số hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Cụ thể, Theo Điều 14 (1) của Quy định (EU) số 1062/2014, Cơ quan Hóa chất Châu Âu đã lấy ý kiến góp ý công khai đối với một số hoạt chất được liệt kê trong Phụ lục II của Quy định (EU) số 1062/2014. Đến thời điểm hiện tại tất cả những bên tham gia góp ý đã rút ý kiến ủng hộ đối với các hoạt chất này. Do đó, các hoạt chất được nêu sẽ không được chấp thuận để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn. Mục tiêu của Quy định về sản phẩm diệt khuẩn (EU) số 528/2012 là nhằm cải thiện chất lượng của các sản phẩm diệt khuẩn, đồng thời đảm bảo mức độ cao về sức khỏe con người, sức khỏe động vật và môi trường. Chỉ các hoạt chất diệt khuẩn và các sản phẩm diệt khuẩn đã được đánh giá và chứng minh là an toàn và hiệu quả mới được đưa ra thị trường và sử dụng ở EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 23/05/2021. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo chính thức của EU.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2139_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_2139_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/788

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/san-pham-diet-khuan/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]