Sổ tay mới về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Mar 8, 2021 | 15:31 - View count: 1676

Hiệp định TBT của WTO có hiệu lực từ 1/1/1995. Hiệp định nhằm đảm bảo các yêu cầu đối với sản phẩm trong quy chuẩn và tiêu chuẩn cũng như các quy trình đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu thử nghiệm, giám định, công nhận… không gây cản tở thương mại không cần thiết. Hiệp định cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghĩa vụ minh bạch hóa và khuyến khích các nước sử dụng tiêu chuẩn quốc tế làm cơ ở hài hòa quy định kỹ thuật.

Sổ tay hướng dẫn các nguyên tắc chính của Hiệp định và thảo luận về các nguyên tắc này trong bối cảnh của các tranh chấp liên quan tới TBT gần đây. Sổ tay cũng đi sâu vào các yêu cầu về minh bạch hóa,một nghĩa vụ quan trọng của Hiệp định TBT, và mô tả vai trò, nghĩa vụ, hoạt động của Ủy ban TBT. Đồng thời xem xét các vấn đề về TBT đã được thúc đẩy trong các đàm phán tại WTO.

Ngày 22/2/2021, Ban thư ký WTO đã phát hành Sổ tay hướng dẫn về Hiệp định TBT phiên bản mới trong chuỗi ấn phẩm “Hiệp định WTO” nhằm tăng cường hiểu biết về WTO,  nội dung cuốn Sổ tay hướng dẫn này có thể tải tại đường dẫn: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tbt3rd_e.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/so-tay-moi-ve-hiep-dinh-hang-rao-ky-thuat-trong-thuong-mai-cua-wto-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]