Sữa lên men

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Mar 5, 2021 | 14:23 - View count: 1158

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 285 – Sản phẩm sữa lên men. Tiêu chuẩn SI 244 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Một số sửa đổi chính như sau:

Các phương pháp thử nghiệm trong SI 244 và SI 285 sẽ được chuyển sang tiêu chuẩn SI 5930 “Sữa và các sản phẩm sữa – Phương pháp thử nghiệm”, như đã thông báo cho các nước Thành viên WTO với mã thông báo G/TBT/N/ISR/382 và G/TBT/N/ISR/384 ;

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 243 -2003 và Bộ luật Liên bang Mỹ CFR 21 (Tập 2) PHẦN 131: 2019;

Mục 6.2 “phụ gia” cho phép bổ sung các sản phẩm thực phẩm khác nhau vào các sản phẩm sữa lên men;

Xóa các yêu cầu sau: Nội dung (trọng lượng của sản phẩm), nhiệt độ của sản phẩm, Độ sạch, độ pH và khả năng lưu giữ của sản phẩm.

Các yêu cầu trong tất cả các phần của dự thảo tiêu chuẩn sẽ là bắt buộc sau khi bản sửa đổi này có hiệu lực.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào sau 02 năm kể từ ngày công bố trên Công báo chính thức của Israel. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 28/5/2021.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2287_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1192

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/sua-len-men-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]