Súp lơ xanh đông lạnh

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Mar 29, 2021 | 14:26 - View count: 1426

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo biện pháp SI 877 Phần 6 – Rau và trái cây đông lạnh: Súp lơ xanh đông lạnh. Tiêu chuẩn SI 1036 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo Phụ lục về súp lơ của Tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 320-2015 (Sửa đổi vào năm 2017), một số sửa đổi chính như sau:

Thay đổi phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn và quy định cà rốt đông lạnh dùng để chế biến hoặc dùng cho mục đích công nghiệp phải tuân theo các thông số cụ thể liên quan đến an toàn sản phẩm;;

Thay đổi các quy định về vi sinh và yêu cầu tuân thủ theo Tiêu chuẩn Bắt buộc của Israel SI 877 phần 1;

Thay đổi phương pháp kiểm tra;

Bổ sung phương pháp lấy mẫu mới.

Ngoài ra, các phần sau đây của biện pháp sẽ chỉ được áp dụng sau khi có hiệu lực:

Mục 2.1 – Thành phần;

Tiểu mục 2.2.1 – Yêu cầu chung;

Tiểu mục 2.2.2 – Đặc điểm phân tích

Mục 3 – Phụ gia thực phẩm;

Mục 4 – Ghi nhãn.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào sau 02 năm kể từ ngày công bố trên Công báo chính thức của Israel. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu lựa chọn thực hiện các yêu cầu của bản sửa đổi mới thì sẽ phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn mới. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 28/5/2021.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2282_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1189

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/sup-lo-xanh-dong-lanh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]