Thực phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Sunday, Mar 28, 2021 | 14:30 - View count: 1397

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020 trong mã thông báo G/TBT/N/ISR/1154. Quy định 5780-2020 này đưa ra mức tối đa cho phép của hạt nhân phóng xạ trong các loại thực phẩm khác nhau. Không được sản xuất, nhập khẩu hoặc bán thực phẩm có nguồn gốc từ một khu vực đã xảy ra tai nạn hạt nhân hoặc bất kỳ trường hợp khẩn cấp về bức xạ nào khác và quy định những điều sau:

Thiết lập nồng độ tối đa cho phép (Bq/kg) của 4 nhóm hạt nhân phóng xạ trong thực phẩm và trong thực phẩm chế biến sẵn cho trẻ sơ sinh;

Đối với sản phẩm thực phẩm bị nhiễm nhiều hơn một loại hạt nhân phóng xạ, tổng nồng độ của tất cả các loại hạt nhân phóng xạ phải tuân theo mức tối đa cho phép.

Dự thảo mới sắp thông báo này sẽ có tên là Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5781-2021″. Thông tin chi tiết của quy định cũ xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4529_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4529_01_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1154/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thuc-pham-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]