Israel: Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (thực phẩm)”

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Mar 30, 2021 | 14:33 - View count: 3057

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020 trong mã thông báo G/TBT/N/ISR/1152. Quy định 5780-2020 này đưa ra mức tối đa cho phép của melamine và các chất tương tự nó trong thực phẩm theo Tiêu chuẩn Codex Alimentarius và chia nó thành ba mức:

Sữa bột công thức cho trẻ sơ sinh và sữa công thức tiếp theo cho trẻ mới biết đi – Tối đa 1 mg / kg sản phẩm;

Sữa công thức cho trẻ sơ sinh – Tối đa 0,15 mg / kg sản phẩm;

Trong các loại thực phẩm khác – Tối đa 2,5 mg / kg sản phẩm.

Dự thảo mới sắp thông báo này sẽ có tên là Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5781-2021″. Thông tin chi tiết của quy định cũ xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4527_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4527_01_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1152/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thuc-pham-4/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]