Israel: Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (thực phẩm)”

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Mar 31, 2021 | 14:35 - View count: 3915

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020″ sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020 trong mã thông báo G/TBT/N/ISR/1151. Quy định 5780-2020 này đưa ra mức tối đa của dioxin và các hợp chất PCB giống dioxin trong thực phẩm theo Quy định của Châu Âu và WHO. TEF (Yếu tố Độc tố) được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 quy định 2 và 4. Dự thảo mới sắp thông báo này sẽ có tên là Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5781-2021”. Thông tin chi tiết của quy định cũ xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4526_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4526_01_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1151/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thuc-pham-5/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]