Nhật Bản: Dược điển, ấn bản thứ mười tám

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jun 18, 2021 | 9:46 - View count: 1168

Ngày 09/6/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo sửa đổi ban hành Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám được Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO vỡi mã thông báo G/TBT/N/JPN/677 đã được thông qua và xuất bản vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám bằng tiếng Anh sẽ được xuất bản theo đúng kế hoạch.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_6350_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/677/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/nhat-ban-duoc-dien-an-ban-thu-muoi-tam/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]