Ấn Độ: Dự thảo Đạo luật kiểm soát chất lượng đối với axit polyphosphoric

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Aug 23, 2021 | 9:03 - View count: 997

Ngày 17/08/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Đạo luật kiểm soát chất lượng đối với axit polyphosphoric. Axit polyphosphoric được sử dụng trong các quá trình tổng hợp hóa chất khác nhau để xúc tác cho quá trình tuần hoàn của Axit, este, xeton, andehit … Axit polyphosphoric được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dược phẩm, chất thơm, công nghiệp da. Bên cạnh đó, Axit polyphosphoric cũng được sử dụng để thay thế cho Axit Ortho Phosphoric dùng trong mục đích tẩy cặn và làm sáng bề mặt kim loại (muối và chế phẩm mạ điện). Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe con người, cần phải có tiêu chuẩn bắt buốc đối với Axit polyphosphoric. Axit Polyphosphoric được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn của Ấn Độ (IS 17439: 2020) và sẽ phải ghi nhãn hiệu tiêu chuẩn theo giấy phép của Cục tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Việc sử dụng các nhãn hiệu tiêu chuẩn được điều chỉnh bởi các quy định của Văn phòng Đạo luật Tiêu chuẩn Ấn Độ năm 2016 và các Quy định liên quan khác. Cục tiêu chuẩn Ấn Độ sẽ là cơ quan chứng nhận và thực thi quy định này. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 16/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-373-de-5-de-agosto-de-2021-337232644

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/208

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/08/an-do-du-thao-dao-luat-kiem-soat-chat-luong-doi-voi-axit-polyphosphoric/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]