Trung Quốc: Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn các chất có hại sử dụng trong đồ nội thất

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Aug 23, 2021 | 9:06 - View count: 985

Ngày 16/08/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giới hạn các chất có hại sử dụng trong đồ nội thất. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử và kết quả giám định phán đoán đối với các chất độc hại trong đồ nội thất. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm nội thất.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 15/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5204_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1618

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/08/trung-quoc-tieu-chuan-quoc-gia-ve-gioi-han-cac-chat-co-hai-su-dung-trong-do-noi-that/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]