Nhiều vấn đề được đề xuất trong chương trình họp tháng 9 của Cơ quan giải quyết Tranh chấp WTO

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Sep 28, 2021 | 14:30 - View count: 1722

Giải quyết tranh chấp thương mại là một trong những hoạt động cốt lõi của WTO. Tranh chấp phát sinh khi một chính phủ thành viên cho rằng chính phủ thành viên khác đang vi phạm một thỏa thuận hoặc cam kết mà chính phủ đó đã thực hiện trong WTO. WTO là một trong những cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế tích cực nhất trên thế giới. Kể từ năm 1995, 606 vụ tranh chấp đã được đưa ra WTO và hơn 350 phán quyết đã được ban hành.

Các phán quyết đầu tiên được đưa ra bởi một ban hội thẩm và được tư cách thành viên đầy đủ của WTO tán thành (hoặc bác bỏ). Việc kháng cáo dựa trên các quan điểm của luật được cho phép. Giải quyết tranh chấp là trách nhiệm của Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) bao gồm tất cả các thành viên WTO. Duy nhất DSB có thẩm quyền thành lập một “hội đồng” bao gồm các chuyên gia để xem xét vụ việc và chấp nhận hoặc bác bỏ kết quả của hội đồng hoặc kết quả kháng nghị. DSB cũng giám sát việc thực hiện các phán quyết và khuyến nghị, và có quyền cho phép trả đũa khi một quốc gia không tuân thủ một phán quyết.

Năm 2021, phiên họp tiếp theo của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) được tổ chức vào ngày 27/9/2021, trong đó có rất nhiều vụ việc đã được đưa vào thảo luận trong chương trình họp. Hiện nay WTO đã lưu hành chương trình làm việc của DSB, trong đó gồm các phần như:

  • Giám sát thực thi các khuyến nghị do DSB thông qua;
  • Việc thực thi các khuyến nghị do DSB thông qua;
  • Đề xuất thành lập hội đồng từ các nước Thành viên WTO đối với các vụ việc cụ thể;
  • Phát biểu của nước Thành viên đối với báo cáo của hội đồng trong từng vụ tranh chấp;
  • Bổ nhiệm Cơ quan Phúc thẩm

Trong số các vụ việc giám sát thực thi, đáng chú ý có tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản liên quan đến các biện pháp chống phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng hay Liên minh Châu Âu – Các biện pháp ảnh hưởng đến việc phê duyệt và tiếp thị sản phẩm công nghệ sinh học.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/09/nhieu-van-de-duoc-de-xuat-trong-chuong-trinh-hop-thang-9-cua-co-quan-giai-quyet-tranh-chap-wto/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]